Narozena v roce 1957 v Brně.

Studia:
Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně – propagační grafika, ilustrace, kaligrafie
Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně – rekonstrukce památkových
objektů se zaměřením na interiér

Po praxi reklamního výtvarníka a projekční činnosti se od roku 1990 převážně věnuje propagační grafice. Vedle návrhů firemních značek a tiskovin realizovala již řadu knižních přebalů, knižních úprav včetně ilustrací (např. zpěvník sourozenců Ulrychových "PÍSNĚ", Velikonoce v české lidové kultuře, Evropské Vánoce v lidové kultuře, Rok na zámku) a desítky obalů na CD (JABLKOŇ, BROLN, Kantiléna, Hradišťan, Javorník Brno, série hudebních titulů pro nakladatelství Jiřího Plocka GNOSIS BRNO, ART PETRA, Radioservis).

Souběžně se zabývá volnou tvorbou, ilustruje poesii. Ráda pracuje s akvarelem v kombinaci s linií kresby a ručně psaného písma. V ilustracích i volných grafických listech užívá rovněž techniky slepotisku. Její výtvarná práce často souvisí s architekturou. Navrhuje design a grafická řešení informačních systémů, upravuje interiéry liturgických prostor.

Pro pavilon Q Mendelovy univerzity v Brně vytvořila rozměrná textilní panó podle akvarelových předloh. Další realizací v architektuře je oltářní obraz sv. Jana Nepomuckého (akvarel převedený do skleněné mozaiky) pro kapli v Meziříčku a skleněné mozaiky ve středověkém interiéru domu řádu Misijní rodiny Donum Dei v Brně na Petrově. V roce 2007 byla podle jejího výtvarného návrhu zrealizována spodní část souboru barevných vitráží v apsidě románské baziliky sv. Prokopa v Třebíči.

Od roku 1982 pravidelně samostatně vystavuje (Praha, Brno, Znojmo, Lysice, Boskovice, Náměšť nad Oslavou, Mikulov, Oslo, Stockholm). Její grafické práce byly vybrány na Mezinárodní výstavy grafického designu v Brně a jsou zastoupeny ve sbírkách Moravské galerie v Brně.

Obrazy i grafické listy najdeme v soukromých sbírkách doma i v zahraničí (Rakousko, Německo, Francie, Švýcarsko, Švédsko, Anglie, USA, Austrálie, Norsko).

Žije a pracuje v Brně.